Strona główna

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie informuje,

iż na rok szkolny 2018/2019 została zawarta umowa ubezpieczenia uczniów

z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.


Z poważaniem 

Rada Rodziców

 showcase schools badge

200smi