Strona główna

W czwartek 1 lutego 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się gala podsumowująca konkurs fotograficzny „Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych”. Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, a koordynatorami na poziomie powiatów PBP w Poznaniu oraz filie w Gnieźnie, Obornikach, Międzychodzie, Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Wolsztynie i Wrześni. Konkurs był adresowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych; nad jego przebiegiem czuwali bibliotekarze lub inni nauczyciele, którzy podjęli się realizacji rozciągniętego w czasie projektu.

W Szkole Podstawowej nr 12 pieczę nad dziećmi i ich poczynaniami sprawowały panie: Lidia Płachecka (nauczycielka biologii) i Anna Mężyńska (nauczyciel bibliotekarz). Impreza miała na celu uświadomienie potrzeby zachowań ekologicznych w oazach zieleni i przekazywanie zdobytej wiedzy w najbliższym otoczeniu.

W konkursie wzięły udział dwie pięcioosobowe grupy z klasy VI a. W skład grupy pierwszej weszły: Weronika Wabińska, Paulina Musiał, Julia Skoczeń, Julia Nowak i Maja Schlabs. Grupę drugą reprezentowały: Agata Szymańska, Aleksandra Śmigowska, Kinga Piotrowska, Wiktoria Kraczek i Maria Tanaś. Zadaniem zespołów było wybranie 3 obiektów obserwacji w oazie zieleni znajdującej się w najbliższym otoczeniu, tj. na Kustodii. Tam właśnie odbyły się sesje fotograficzne w czterech terminach (maj, czerwiec, wrzesień i listopad). Następnie dzieci wypełniały karty pracy związane tematycznie z fotografowanymi obiektami, które zostały przesłane do koordynatora projektu. Łącznie każda grupa wykonała 12 fotografii autorskich, prezentujących wybrane obiekty. Grupa pierwsza fotografowała sosnę zwyczajną, bez czarny i klon polny, a grupa druga wierzbę białą, brzozę brodawkowatą i trzcinę pospolitą. Komisja konkursowa szczególnie doceniła i nagrodziła miejscem pierwszym grupę drugą (skład powyżej) za zdjęcie trzciny pospolitej. Jest to duży sukces naszej szkoły i uczennic z klasy VI a, zważywszy na rangę konkursu i ilość uczestników. Swoje prace zaprezentowało ogółem 47 drużyn z ponad 40 szkół podstawowych z całej Wielkopolski. Gratulacje i podziękowania należą się obu grupom, które wykazały się dużym zaangażowaniem i wytrwałością w realizacji projektu.

Warto podkreślić też profesjonalizm organizatorów w przygotowaniu i przeprowadzeniu gali podsumowującej konkurs oraz to, że nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie. Zadbano również o oprawę artystyczną, przedstawiając tematycznie nawiązujące do konkursu przygody pingwinów z Madagaskaru. Pobyt umilił wszystkim poczęstunek na zakończenie imprezy. Z najlepszych prac konkursowych powstał  kalendarz na 2018 rok. Otrzymali go wszyscy uczestnicy konkursu, ich opiekunowie oraz dyrektorzy szkół. Pozostałe trafiły na wystawę, która towarzyszyła finałowej gali. Konkurs fotograficzny i cały projekt dofinansowany został ze środków Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tekst: Anna Mężyńska

 showcase schools badge

200smi