Strona główna

Już od kilku lat nasza szkoła współpracuje z Modelową Szkołą Microsoft – Szkołą Podstawową nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Jest to nowoczesna placówka. Jej pracownicy wykorzystują w edukacji  technologie informatyczno-komputerowe. Dyrekcja i nauczyciele chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami, również z Dwunastką.

Niezwykle ciekawy i owocny okazał się listopadowy wyjazd grupy nauczycieli i ośmiorga uczniów z klasy 7d i 7c do Ząbek. Nie była to tylko kurtuazyjna wizyta. Dyrektor Tomasz Łukawski, nauczyciele i uczniowie przygotowali dla gnieźnian niecodzienne warsztaty z rozszerzonej rzeczywistości, prowadzone z wykorzystaniem m.in. programów Aurasma i IMovie. Nowym doświadczeniem były również zajęcia programowania z ozobotami – czyli małymi robotami o dużych możliwościach. Należy dodać, że zajęcia dla nauczycieli i uczniów odbywały się w osobnych salach. Uczniowie byli edukowani tylko przez swoich rówieśników (bez obecności dorosłych), a nauczyciele zasiedli w szkolnych ławkach. Godziny popołudniowe przedstawiciele Dwunastki spędzili na warszawskiej Starówce w towarzystwie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach oraz gości – uczniów i nauczycieli dwóch szkół polonijnych z Dublina. Przewodnikami po mieście byli: Dyrektor Szkoły, pan Tomasz Łukawski, wicedyrektor, pani Ewa Kacprzak oraz uczniowie z klasy siódmej. Jednak zwiedzanie miasta dalece odbiegało od tradycyjnej wycieczki. Poznawanie tragicznej historii Warszawy prowadziło szlakiem „Zakazanych piosenek”. To projekt, do którego przygotowania wykorzystano nowoczesne technologie. Dzięki tabletom, w miejscach pamięci narodowej, zwiedzający mieli możliwość wysłuchania pieśni patriotycznej nagranej przez uczniów i nauczycieli.  Ostatnim punktem spaceru po stolicy była wizyta w Związku Powstańców Warszawskich, gdzie czekał uczestnik powstania warszawskiego – pan Franciszek Tyrajski, który w przejmujący sposób opowiadał o wydarzeniach z 1944 roku.

            Wyjazd do Ząbek i Warszawy był dla uczniów i nauczycieli Dwunastki czasem niezapomnianych przeżyć, fascynującej nauki oraz okazją zawierania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni…

Tekst i zdjęcia: Ela Bartnicka-Karasiewicz

 showcase schools badge

200smi