Strona główna

tablica wodziczko1 sierpnia 2018 roku minęła 70. rocznica śmierci prof. Adama Wodziczki. Wydarzenie to zostało upamiętnione podczas uroczystości o godzinie 16:30 na Zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu. Symboliczny wieniec na grobie profesora został złożony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu. Zapalono znicze a wszyscy obecni, w tym przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza, trwali w zadumie nad potrzebą kultywowania pamięci o tym niezwykłym człowieku.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie myśli o Adamie Wodziczce nie tylko jako wybitnym profesorze i dziekanie w latach 1930-1931 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego, kierowniku (w latach 1924-1948) Poznańskiego Ogrodu Botanicznego czy też założycielu trzech parków narodowych oraz Ligi Ochrony Przyrody, ale przede wszystkim jako o swoim patronie.

Patronie stanowiącym również w XXI wieku idealny wzorzec osobowy dla młodego pokolenia, w mentalności którego warto podbudowywać ideę ochrony przyrody i potrzebę mądrych działań stricte ekologicznych.

Stąd mimo czasu wakacji przypominamy 1 sierpnia 1948 r. - dzień śmierci naszego patrona i obchody rocznicowe w 2018 r.

 A Ty, uczniu, rodzicu i sympatyku „Dwunastki”- szkoły, która od 5 czerwca 1992 roku nosi zaszczytne imię prof. Adama Wodziczki, odwiedź Zabytkowy Cmentarz Jeżycki w Poznaniu (ul. Nowina 1), zatrzymaj się przy nagrobku uczonego (rząd L23, kwatera 5) i chwilę potrwaj w modlitewnej zadumie. Jeśli zaś Twoje trasy ominą ten rewir wielkopolskiej ziemi, usiądź przy komputerze z zainstalowanym programem Acrobat Reader i obejrzyj prezentację autorki tego tekstu pt. „Adam Wodziczko - patron Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie” pod adresem http://www.sp12.gniezno.pl/pliki/patron.pdf 

JESTEŚMY DUMNI ZE SWEGO PATRONA.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Tekst: Ewa Kubiak

Zdjęcia: dr Tomasz Kubiak, pracownik naukowy UAM,

 absolwent SP 12 w Gnieźnie

 showcase schools badge

200smi