Strona główna

22 czerwca 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 przybyli odświętnie ubrani do sali gimnastycznej, by wziąć udział w uroczystej akademii podsumowującej dziesięć miesięcy wytężonej pracy. Przy dźwiękach hymnu narodowego wprowadzono sztandar, który towarzyszy nam w chwilach szczególnych. Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły, pan Zbigniew Sypniewski. Witając dzieci, ich rodziców, dziadków i przybyłych na uroczystość sympatyków szkoły, zwrócił uwagę na to, że koniec roku to czas refleksji, bilansów i nagród w postaci świadectw z promocją do następnej klasy. Kluczowymi dla takiego resume’ mogą być trzy słowa: pracowitość, efektywność i konsekwencja w działaniu. Wszystko to doprowadziło do licznych sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych, rozsławiających dobre imię „Dwunastki”. Pan Dyrektor podkreślił, że ich osiągnięcie jest związane nie tylko z wysiłkiem ucznia, ale też nauczycieli, którzy często poświęcają swój prywatny czas, by ułatwić wychowankowi możliwość sięgnięcia po najwyższe laury. Przy pełnej aprobacie rozbrzmiewały słowa o roli dobrego i harmonijnego współdziałania trzech nierozłącznych ogniw procesu edukacji: ucznia, domu rodzinnego i szkoły jako instytucji.

Po oficjalnych przemówieniach wyczytano nazwiska uczniów, którzy otrzymali „Perełki” z rąk Prezydenta Gniezna, pana Tomasza Budasza, następnie rozdano nagrody Dyrektora i dyplomy oraz książki za godne reprezentowanie szkoły w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych czy miejskich oraz za działalność społeczną i pełne zaangażowanie w życie szkoły.

Sympatycznym akcentem na koniec były pokazy w wykonaniu naszych dzieci. Przygotowanie zróżnicowanego programu artystycznego wymagało zaangażowania wielu osób, którym należą się słowa podziękowania. Po rozdaniu wychowawcom i reprezentantom klas teczek ze świadectwami przyszedł czas na życzenia udanych wakacji, niezwykłych przygód i bezpiecznego wypoczynku.

Imprezę prowadziły: w klasach VI-VII - pani Renata Andrychowicz; w klasach IV- V - pani Iwona Kaczmarek.

Potem tradycji stało się zadość i wzorem słów poety Juliana Przybosia z wiersza „Lipiec”

„Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,

drży powietrze po ich śmigłym zniku.

Wakacje, panie profesorze! Pora

trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę

oraz

czasowniki przez dni lata odmieniać!...”

Rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 12 można uznać za udany.

Tekst: Ewa Kubiak

Zdjęcia: Natalia Różewska

 showcase schools badge

200smi