ospr12 września 2015 roku w naszej szkole zainaugurowano podpisywanie porozumień trójstronnych w „Programie rozwoju piłki ręcznej – OSPR”, na mocy których w Gnieźnie powstał ośrodek szkolenia sportowego dziewcząt. Umowy podpisali dyrektorzy: Arleta Wojdanowicz (Szkoła Podstawowa nr 9), Zbigniew Sypniewski (Szkoła Podstawowa nr 12), Elżbieta Fischer (Gimnazjum nr 3), prezydent Gniezna Tomasz Budasz oraz wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce profesor Bogdan Sojkin. W skali kraju utworzono 32 takie ośrodki: 16 OSPR dziewcząt i 16 OSPR chłopców.

Głównym celem programu jest przygotowanie zawodników w cyklu wieloletnim, do udziału w reprezentacji kraju na zawodach rangi międzynarodowej. Szkoły mają, między innymi, prawo do uzyskania od ZPRP pomocy organizacyjnej i szkoleniowej dla swoich nauczycieli, prowadzenia konsultacji w zakresie treningów, korzystania ze wsparcia ZPRP w zakresie pomocy merytorycznej i sprzętu sportowego, uzyskania porady konsultantów w zakresie odnowy biologicznej, korzystania z logo związku, czy też organizowania w miarę możliwości wydarzeń sportowych na terenie szkoły. Dzięki podpisanej umowie Pierwsza Stolica Polski ma szansę stać się bardzo silnym ośrodkiem piłki ręcznej szkolącym młodzież. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. ZPRP aplikuje również o pozyskanie środków sponsorskich na ten cel.

Atutem naszej szkoły był fakt, że posiada bogate tradycje w zakresie szkolenia piłki ręcznej dziewcząt, że od wielu lat możemy się pochwalić osiągnięciami w tej dyscyplinie sportowej, że posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i mamy możliwość  korzystania ze świetnej bazy sportowej.

Program jest realizowany pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce (http://zprp.pl/) i Ministerstwa Sportu i Turystyki (http://www.msport.gov.pl/).