Grono pedagogiczne

grono pedagog 2017 18bis22       nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  7       nauczycieli wspomagających

  4       nauczycieli religii

15       przedmiotów humanistycznych : j. polski, j. angielski, historia

13       przedmiotów ścisłych i przyrodniczych: matematyka, zajęcia komputerowe, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda

  3       przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, zajęcia
            techniczne, wychowanie do życia w rodzinie)

  9       wychowania fizycznego

  9       innych pracowników pedagogicznych: wychowawcy świetlicy,  bibliotekarze, logopeda, pedagog,  psycholog.

 

DOBRZE WYKSZTAŁCONYCH,

KOMPETENTNYCH,

KREATYWNYCH W DZIAŁANIU,

OTWARTYCH NA WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI,

LUBIĄCYCH DZIECI I SWÓJ ZAWÓD!

Tablo z prezentacją kierownictwa szkoły oraz wykazem poszczególnych nauczycieli znajdziecie w zakładce O szkole --- Kadra pedagogiczna --- Dyrekcja --- klasy I-III oraz klasy IV-VIII.