Patron

 "... Dobry, oparty na miłości stosunek do przyrody jest sprawdzianem wartości postępów, jakie człowiek robi w swojej kulturze."

Profesor Adam Wodziczko, polski biolog i botanik, żył w latach 1887 – 1948. Urodził się  w Słotwinie (woj. krakowskie) 5 sierpnia  jako syn inżyniera kolejowego Feliksa i Ludmiły ze Spisów. Uczęszczał do kilku gimnazjów: w Sanoku, Tarnowie, Krakowie i Jaśle, gdzie zdał maturę w roku 1906. Studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, potem pracował jako nauczyciel nauk przyrodniczych oraz matematyki i fizyki w seminarium nauczycielskim i gimnazjum.

W latach 1912 -1920 pełnił funkcję asystenta na UJ przy Katedrze Anatomii i Fizjologii Roślin.

Po zakończeniu I wojny światowej Adam Wodziczko przeniósł się do Wielkopolski, gdzie tworzono Uniwersytet Poznański. Wykładał nauki przyrodnicze na wyższych uczelniach Poznania i Bydgoszczy. Gdy miał 35 lat, został profesorem nadzwyczajnym – objął Katedrę Anatomii i Fizjologii Roślin w instytucie Botanicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1936 został profesorem zwyczajnym.

Z inicjatywy profesora Wodziczki powstał w Poznaniu Szkolny Ogród Botaniczny. Wspólnie z architektem i urbanistą, Władysławem Czarneckim, opracował i wdrażał plan zwiększania terenów zielonych w mieście. Po II wojnie światowej zajął się głównie rozwojem nowego kierunku – ochrony przyrody.  Opublikował przeszło 250 prac badawczych i popularno–naukowych.

Adam Wodziczko żył 61 lat. Zmarł 1 sierpnia w Poznaniu.

Zasługi Adama Wodziczki

 • Opisał szatę roślinną Wielkopolski i Pomorza.
 • Odkrył rzadkie, zapomniane rośliny – cis, wierzbę borówkolistną, brzozę karłowatą, mikołajka nadmorskiego.
 • Dokonał szczegółowej inwentaryzacji pomników i zabytków przyrody na terenie Pomorza i Wielkopolski.
 • Zabiegał o ochronę zabytków przyrody, o tworzenie rezerwatów i parków.
 • Stworzył naukę o ochronie przyrody.
 • Z jego inicjatywy powstała pierwsza w Polsce Katedra Ochrony Przyrody na UMK w Toruniu.
 • Zabiegał o utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 • Z jego inicjatywy utworzono Woliński i Słowiński Park Narodowy.

Pamięć o Adamie Wodziczce

Adam Wodziczko patronuje dwóm obszarom ochrony ścisłej - są to:

 • Obszar ochrony ścisłej Grabina im. prof. Adama Wodziczki na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Obszar ochrony ścisłej im. prof. Adama Wodziczki na terenie Wolińskiego Parku Narodowego

Na cześć Adama Wodziczki:

 • Ustawiono głaz na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 • Wmurowano tablicę pamiątkową w budynku Dyrekcji i Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.

Adam Wodziczko patronuje kilku szkołom - są to:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie
 • Gimnazjum nr 62 im. Adama Wodziczki w Poznaniu
 • Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 STO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu
 • Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące w Mosinie, Liceum Profilowane w Mosinie, Liceum Handlowe w Mosinie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mosinie, Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie wraz z oddziałem przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu i oddziałem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Poznaniu, oraz Internat Zespołu Szkół w Mosinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki w Luboniu
 • Szkoła Podstawowa im. prof. Adama Wodziczki w Rogalinku

W Poznaniu na Sołaczu znajduje się również park jego imienia, a w podpoznańskim Puszczykowie - ulica.