Biblioteka

Czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00

 

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną i szkolnym centrum informacji, w związku z czym skupia wokół siebie ludzi o różnorodnych zainteresowaniach, potrzebach i wymaganiach. Celem naszych działań jest dążenie do sprostania wymogom współczesnego czytelnika poprzez systematyczne i przemyślane gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych. Stały kontakt z uczniami inspiruje nas do sięgania po atrakcyjne, czasami niekonwencjonalne formy pracy. W celu przyciągnięcia młodych ludzi bo biblioteki i rozbudzenia w nich zamiłowania do książek, prowadzimy działalność w zakresie:

- organizowania różnych form animacji czytelnictwa oraz rozwijania kultury czytelniczej

 i ogólnej uczniów,

- promowania biblioteki w szkole i środowisku lokalnym,

- edukacji czytelniczej i medialnej,

- edukacji regionalnej i przybliżania sylwetki patrona szkoły prof. Adama Wodziczki,

- współpracy z organizacjami i instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi,

– współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami i bibliotekarzami innych placówek,

- kreowania wartościowej oferty kulturalnej,

- pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- prac wewnątrzbibliotecznych i administracyjnych,

- samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

 

Mocną stroną naszej biblioteki jest bogata oferta konkursów i imprez czytelniczych, które organizujemy dla społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Na stałe już w działalność biblioteki wpisały się takie imprezy, jak:

- gry miejskie i terenowe,

- całonocne imprezy kulturalne,

- uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej,

- całoroczne maratony czytelnicze „Czytam bo lubię” dla klas IV – VI,

- projekty organizowane we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami z innych szkół i Publiczną Biblioteką Pedagogiczną oraz Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna,

- Dzień Biblioteki,

- Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych,

- przedstawienia teatralne,

- spotkania autorskie,

- imprezy okolicznościowe,

- Wierszolandia (gry i zabawy czytelnicze dla uczniów klas pierwszych),

- konkursy plastyczne,

- konkursy recytatorskie i pięknego czytania,

- mikołajkowe kiermasze książek,

- projekty propagujące życie i twórczość pisarzy i poetów,

- promowanie młodych talentów w ramach akcji „Podziel się swoją pasją”,

- promocja biblioteki na festynie szkolnym (plenery plastyczne, konkursy, kiermasze)

- audycje oraz wystawki tematyczne i okolicznościowe.

Przy bibliotece szkolnej działa Koło Biblioteczne, które skupia uczniów zainteresowanych działalnością biblioteki i chcących aktywnie włączyć się w jej funkcjonowanie. Inną formą inspiracji czytelnictwa są spotkania w kąciku czytelniczym dla uczniów z klas I – III.

Nauczyciele bibliotekarze: Anna Bartkowiak, Anna Mężyńska i Elżbieta Kozanecka pomogą wybrać ciekawą lekturę oraz miło i ciekawie spędzić czas.