Strona główna

Pod tym hasłem kryje się całoroczny cykl zajęć dla uczniów młodszych, głównie z klas I – III, uczęszczających do świetlicy szkolnej. Ma on, podobnie jak maraton czytelniczy „Czytam, bo lubię”, zainteresować dzieci literaturą i czytelnictwem. Do tej pory w roku szkolnym 2017/2018 odbyły się trzy spotkania, podczas których wspólnie czytaliśmy wybrane fragmenty książek i wiersze (Lokomotywa, Zosia Samosia, Pierwszaki z kosmosu, Czarodziej Artur i inne). Następnie na ich podstawie przeprowadziliśmy gry oraz zabawy plastyczne, integracyjne i ruchowe. Kierując się powiedzeniem „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, mamy nadzieję, że zachęcanie uczniów do obcowania z książką od najmłodszych lat wyrobi i utrwali w nich nawyk czytania jako alternatywę dla środków masowego przekazu i mediów elektronicznych.

Tekst i zdjęcia: Anna Mężyńska

 showcase schools badge

200smi